Todellinen Minä® - Sisällöt

Todellinen Minä® toteutetaan ryhmässä ja siinä hyödynnetään soveltavaa taidetta erilaisissa ympäristöissä:

Todellinen Minä® - Draama
toiminnallista työskentelyä draaman työtapojen avulla

Todellinen Minä® - Luonto
toiminnallista työskentelyä luonnossa hyödyntäen luonnon elementtejä

Todellinen Minä® - Kuva
toiminnallista työskentelyä käyttäen kuvaa eri muodoissa

Toimintamalli soveltuu erilaisille kohderyhmille ikään, sukupuoleen tai sosiaaliseen statukseen huomiota kiinnittämättä. Toimintamallia voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisten kuntoutujien kuntoutustyössä, työyhteisöjen ongelmatilanteissa, muutos- ja kriisitilanteissa olevien henkilöiden tietoisuuden lisäämisessä sekä virkistystoiminnassa.

Ota yhteyttä ja kysy tarjousta!