Todellisen Minän® tarina

Todellinen Minä® - todeksi tekevän taiteen toimintamalli on syntyhetkestään saakka ollut meille tekijöille kouriintuntuvan todellinen ja tärkeä. Kun tiimimme ensimmäisen kerran istahti alas suunnittelemaan tulevaa palveluamme, löysimme välittömästi tarpeen, johon kovin moni ei edelleenkään vastaa.

Ihmisiltä ei usein kysytä, keitä he todellisuudessa ovat. Heille ei myöskään luoda turvallista tilaa kertoa siitä muille. Tiimimme jäsenistä yksi tulee sote-puolelta ja työskentelee vaikeasti muistisairaiden kanssa. Toisella on autistinen lapsi. Kolmannella on paljon kokemusta erilaisten ryhmien kanssa toimimisessa, joista usealle on yhteistä oman todellisen minän näkymättömyys muulle maailmalle. Joskus ihmiseltä tarvitsee vain kysyä "kuka sinä olet?". Erityisen tärkeää on myös kertoa hänelle, että hän on todellinen.

Ensimmäinen suunnittelupalaverimme tapahtui Hyvinvoinnin välitystoimiston Tatu & Sote -hankkeen valmennuksessa, johon kaikki osallistuimme lukuvuonna 2016-2017. Valmennuksen ideana on tuoda yhteen osaajia eri osaamisalueilta: tuottajia, taiteilijoita sekä sote-alan henkilöitä. Kolmihenkiset tiimit loivat yhdessä soveltavan taiteen palveluita hyvinvointialalle.

Valmennuksessa luodut tiimit kokoontuivat yhteen kerran kuussa järjestettäville lähijaksoille oppimaan lisää palvelumuotoilusta ja soveltavan taiteen palveluiden tuottamisesta. Ideoita kehiteltiin, hiottiin, testattiin ja kypsyteltiin ryhmän ja valmentajien hellässä huomassa valmennuksen loppuun saakka. Samalla opimme koko ajan lisää toisiltamme. Saimme etuoikeuden olla mukana auttamassa muitakin tiimejä luomaan omat upeat palvelunsa ja saimme heiltä myös äärimmäisen tärkeää palautetta omasta tuotteestamme.

Todellinen Minä® on syntyhetkistään saakka pysynyt todellisena itselleen ja meille tekijöille. Aivan ensimmäisissä palavereissamme listasimme yhteisiä arvoja, joita haluamme tuoda mukaan tiimiin. "Rehellinen puhe ja rehellinen kuunteleminen" nousivat ensimmäisenä esille tärkeinä arvoina. Meille on tärkeä pitää Todellinen Minä® sellaisena, kuin se syntyi - innostavana, rehellisenä, läheisenä. Niin asiakkaillemme, kuin meille itsellemme.

- Anne, Iita & Marianna


todellinenminalogo